504 722 706

Ubezpieczenia komunikacyjne

Szerokiej drogi, z najlepszym ubezpieczeniem

.

Autocasco (AC) i minicasco

Ubezpieczeniem objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm. 

Do wyboru ubezpieczonego pozostają różne warianty w zależności od sposobu rozliczenia szkody, zastosowanych części oryginalnych lub zamienników, oraz wiele innych które dopasowujemy w zależności od potrzeb.

OC posiadaczy pojazdów

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierowcę samochodu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom w wyniku kolizji lub wypadku, a z drugiej strony gwarantuje zaspokojenie roszczeń osoby poszkodowanej. 

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe i jego zasady ustala Ustawa

Z przyjemnością pomogę Państwu wybrać najlepszą formę ubezpieczenia pojazdów.

Pozostałe ubezpieczenia pojazdów

Ubezpieczenie szyb
NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego
Assistance
Ochrona prawna
Zielona karta

Przewiń do góry