504 722 706

Ubezpieczenia majątkowe

Bezpieczny dom i podróż

Twoje poczucie bezpieczeństwa jest bezcenne. Dlatego oferujemy Państwu pełną ochronę domu, mieszkania a także ubezpieczenia osobowe i NNW.

Pakietowe ubezpieczenie domu i mieszkania

Idąc z duchem czasu firmy wprowadzają tzw. ubezpieczenie all risks czyli ubezpieczenie od wszelkich ryzyk. Poza wyszczególnionymi w OWU standardowymi wyłączeniami – jesteśmy pod pełną ochroną w wielu istotnych sytuacjach. 

Ubezpieczenie od ognia, zalania i innych zdarzeń losowych

Obejmujące dom lub mieszkanie ze stałymi elementami, pomieszczenia gospodarcze, budowle, mienie codziennego użytku w tym również sprzęt AGD i RTV i wiele innych.

Ubezpieczenie majątku od kradzieży z włamaniem, wandalizmu oraz rozboju poza miejscem ubezpieczenia

Obejmujące ruchomości domowe tj. rzeczy codziennego użytku, sprzęt AGD, RTV, rzeczy gości, również mienie podręczne, np. torebka czy plecak wraz z zawartością poza miejscem ubezpieczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Obejmujące ruchomości domowe tj. rzeczy codziennego użytku, sprzęt AGD, RTV, rzeczy gości, również mienie podręczne, np. torebka czy plecak wraz z zawartością poza miejscem ubezpieczenia.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Obejmujące trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, dodatkowo także następstwa zawału serca i udaru mózgu.

Ubezpieczenie Home Assistance

Obejmujące ruchomości domowe tj. rzeczy codziennego użytku, sprzęt AGD, RTV, rzeczy gości, również mienie podręczne, np. torebka czy plecak wraz z zawartością poza miejscem ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Medical Assistance

Obejmuje pomoc assistance w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Ubezpieczonego

Dodatkowe ubezpieczenia

Dodatkowo istnieje możliwość ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, sprzętu elektronicznego od uszkodzeń, mechanicznego sprzętu turystycznego, domu letniskowego, uniform, pakiet dla lekarza. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie i staramy się dobrać ubezpieczenie do potrzeb i możliwości podczas bezpośredniego kontaktu.

Z przyjemnością pomogę Państwu wybrać najlepszą formę ubezpieczenia domu imieszkania.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ty, Twoje dziecko lub osoby przez Ciebie zatrudnione np. opiekunka do dziecka, możecie nieumyślnie wyrządzić szkodę osobom trzecim i odpowiadać za to finansowo. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym chroni Cię od finansowych konsekwencji takich zdarzeń. 

OC w życiu prywatnym możemy wzbogacić o klauzule dodatkowe m.in. rozszerzające zakres OC na cały świat, OC najemcy, OC za szkody powstałe w związku z posiadaniem i używaniem broni palnej, posiadaniem psów i koni, dodatkowych nieruchomości, budową oraz używaniem jachtów i łodzi motorowych.

 

Z przyjemnością pomogę Państwu nawigować wśród różnych opcji ubezpieczenia OC w życiu prywatnym.

Przewiń do góry