504 722 706

Ubezpieczenia na życie

Życie jest najważniejsze!

.

Ubezpieczenie terminowe 
na życie

Najlepszy sposób na zabezpieczenie Twoich najbliższych w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Tego typu polisy doskonale sprawdzają się w przypadku zabezpieczenia kredytu.

Ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym

Różne strategie inwestycyjne (fundusze gwarantowane, bezpieczne, zrównoważone, akcyjne) – elastyczny produkt dopasowany do potrzeb i możliwości. 

Gwarancja renta

Ubezpieczenie dla osób, którym zależy na wzmocnieniu finansowego bezpieczeństwa w emerytalnym okresie życia. Gwarantuje regularne wypłaty świadczeń także do końca życia.

Dodatkowe ubezpieczenia

Każde ubezpieczenie na życie możemy rozszerzyć o ubezpieczenie na wypadek.

  • śmierci,
  • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • pobytu w szpitalu,
  • trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • poważnego zachorowania,
  • całkowitej niezdolności do pracy

Ubezpieczenia grupowe

Doskonale sprawdza się w sytuacji, gdy chcesz ubezpieczyć kilka osób, np. zaoferować ubezpieczenie na życie swoim pracownikom.

  • pakietowe ubezpieczenie grupowe dla grup składających się z 3 – 20 osób;
  • indywidualnie kwotowane ubezpieczenie dla grup powyżej 20 osób.
  • przystąpienie do ubezpieczenia małżonków i partnerów pracowników,
  • przystąpienie do ubezpieczenia osób nie związanych umową o pracę (np. umowa zlecenia).

Wybierz pakiet, skomponuj własny pakiet lub kup konkretne rodzaje ubezpieczenia indywidualnie. 
Z przyjemnością pomogę Państwu wybrać najlepszą formę ubezpieczenia na życie.

Przewiń do góry